Veelgestelde vragen

Alhoewel vele zaken terug te vinden zijn in onder andere ons huisreglement krijgen wij regelmatig terugkerende vragen waarop de leden of sympathisanten graag een duidelijk antwoord willen. Hier lijsten wij enkele van die veelgestelde vragen op om u van antwoord te dienen. Mocht u bijkomende vragen hebben kan u ons steeds contacteren via e-mail op instrumentheek@gmail.com

1. Wat gebeurt er als ik een werktuig leen en het gaat stuk tijdens het gebruik?

Werktuigen zijn gebruiksinstrumenten, hun levensduur is beperkt en ze gaan nu éénmaal stuk. Wanneer het uitgeleende toestel stuk gaat door normaal gebruik dan moeten we daar eerlijk in zijn en beseffen dat dit iedereen kan overkomen. Instrumentheek is er niet op uit om een ongemakkelijk voorval als breuk/defect door normaal gebruik nog erger te gaan maken door boetes op te leggen of de gebruiker daarvoor verantwoordelijk te gaan achten. Ons huisreglement voorziet wel in de mogelijkheid tot opleggen van een kleine boete/compensatie, een optie waar vooral gebruik van gemaakt wordt bij opzettelijke of herhaaldelijke breuk of defect. Wij gaan er van uit dat, aangezien wij enkel uitlenen aan leden, die leden onze filosofie genegen zijn en dus de werktuigen die ze lenen correct beheren en gebruiken als een “goede huisvader of -moeder”.

2. Als ik een werktuig schenk, blijft het dan mijn eigendom?

In principe wordt iedere schenking ook effectief de eigendom van Instrumentheek vzw. De meeste schenkingen zijn dan ook in ruil voor een lidmaatschap (tenzij de schenker hier van afziet) en doen dus dienst als een vorm van betaling. Doordat werktuigen ons eigendom worden kunnen ze door de vereniging ook optimaal beheerd, onderhouden, opgeslagen en verzekerd worden.