Word lid!

U kan op twee manieren lid worden van Instrumentheek vzw:

  • U wenst lidgeld van slechts €30 per jaar te betalen. Zowel de betaling van het lidgeld, als het de registratie doet u in de Instrumentheek zelf. Betalen kan cash of via Payconiq.
  • U wenst één of meerdere werktuigen te schenken die in goede staat zijn en waarvan de cataloguswaarde van die grootorde is dat het lidgeld geheel of gedeeltelijk komt te vervallen. Om de waarde van de werktuigen te bepalen gaan wij als volgt te werk. De schenking wordt gewaardeerd op ongeveer 50% van zijn cataloguswaarde daar het om tweedehandse werktuigen gaat. U kan ook steeds aankoopbewijzen voorleggen aan de vereniging. U registreert zich in de Instrumentheek zelf. De vereniging behoudt zich ten alle tijde het recht aangeboden werktuigen te weigeren.

Tarieven voor verenigingen worden in onderlinge overeenkomst besproken naar gelang de aard van uw vereniging. Gelieve ons hieromtrent te contacteren via e-mail op instrumentheek@gmail.com