Word lid!

U kan op twee manieren lid worden van Instrumentheek vzw:

  • U wenst lidgeld van slechts €20* per jaar te betalen. U registreert zich hier op de site, of u kan zich laten registreren in de Instrumentheek zelf. De betaling van het lidgeld doet u in de Instrumentheek zelf. Dit kan cash of via Payconiq.
  • U wenst één of meerdere werktuigen te schenken die in goede staat zijn en waarvan de cataloguswaarde van die grootorde is dat het lidgeld geheel of gedeeltelijk komt te vervallen. Om de waarde van de werktuigen te bepalen gaan wij als volgt te werk. De schenking wordt gewaardeerd op ongeveer 50% van zijn cataloguswaarde daar het om tweedehandse werktuigen gaat. U kan ook steeds aankoopbewijzen voorleggen aan de vereniging. U vult via onderstaande link het registratieformulier in en uw lidmaatschap wordt vervolledigd na de afhandeling van de schenking in de uitleendienst ter plaatse. De vereniging behoudt zich ten alle tijde het recht aangeboden werktuigen te weigeren.

Vul hier uw persoonlijk REGISTRATIEFORMULIER in!

Tarieven voor verenigingen worden in onderlinge overeenkomst besproken naar gelang de aard van uw vereniging. Gelieve ons hieromtrent te contacteren via e-mail op instrumentheek@gmail.com

* Indien u recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming kan u genieten van het verminderd lidgeld en betaalt u slechts €4